KARİYER VE SÜREKLİ EĞİTİM KOMİTESİ PROJELERİMİZ

“Mentoring Programı”nı hayata geçireceğiz. Amacımız; Lisede okuyan kardeşlerimizi, üniversitede okuyan ve yeni mezun olan Galatasaraylıları yönlendirmek, farklı meslek gruplarında ortaya çıkan ihtiyaçlardan haberdar etmek ve yeni bakış açıları kazandırmaktır. Mentorlerin, “mentee”lerine kendi deneyimlerini ve iş hayatı ile ilgili ipuçlarını aktaracağı bir iletişim ağını kuracağız. “İş Havuzu” ve “Staj Havuzu” projelerini hayata geçireceğiz. Amacımız, çalışan Galatasaraylıları kolayca bir araya getirecek altyapıyı Bilişim ve Sosyal Medya komitesiyle işbirliği yaparak oluşturmak, mevcut düzende herkese açık mailler üzerinden başarıyla devam eden GSL-IK projesini bir adım ileriye taşımaktır. “Yurtdışı Eğitim Seminerleri” düzenleyeceğiz. Amacımız, Alanlarında uzman Galatasaraylı akademisyenlerin katılımıyla Yurtdışı Eğitim Seminerleri düzenleyerek kardeşlerimizin sadece Türkiye’de değil, ülke dışında da en iyi eğitimi almasına katkı sağlamaktır. “Samimi/Gerçek Üniversite Tanıtım Günleri” düzenleyeceğiz. Üniversitedeki mektepli kardeşlerimizden gönüllü temsilciler seçilerek lisedeki kardeşlerimize üniversite deneyimlerini aktaracak iletişim ağını oluşturacağız. “Kariyer Günleri” düzenleyeceğiz. Amacımız, lise idaresiyle koordineli bir şekilde hareket ederek kardeşlerimizin meslek seçimi sürecinde doğru kararlar vermesi yönünde etkin bir şekilde bilgilendirme yapmak, tanıtım günleri düzenlemek ve yeni mezun kardeşlerimizin lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında mesleklerinde öncü Galatasaraylılarla tanışmasını sağlamak ve kariyer planlamalarına yardımcı olmaktır. “Meslek Grupları Buluşmaları” düzenleyeceğiz. “Pogramlamaya Giriş Dersleri” düzenleyeceğiz. Yazılım programlama gelecekte her meslekte kariyer için azami öneme sahip iken, bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm mekteplilere eğitim imkanı sunacağız. “Online Sürekli Gelişim Konuşmaları” düzenleyeceğiz. “Lise Sonrası Eğitim Destek Bursu Fonu” kuracağız. Lisedeki ilgili kolların faaliyetlerine destek olacağız.

Bize ulaşmak için: dernek@galatasaraylilardernegi.org.tr