İlkokul

Galatasaray Eğitim Kurumları’nın ilk halkası olan Galatasaray İlköğretim Okulu’nun temelleri yıllar öncesine, Mekteb-i Sultani dönemine kadar uzanıyor.1868’den günümüze, renkli tarihçesi ile birlikte, dönem dönem yapısal değişiklikler geçiren “Galatasaray İlköğretim Okulu”, lisesi ve üniversitesi ile birlikte Galatasaray Eğitim Kurumları’nın önemli bir halkası… 1992 yılında, dönemin Türkiye ve Fransa Cumhurbaşkanları arasında, Uluslararası İkili Anlaşmalar esasına göre imzalanan protokolle; ilkokul, lise, üniversite ve lisansüstü eğitimi de kapsayan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu yaşama geçirildi. Böylelikle Galatasaray İlkokulu, 1993-1994 öğretim yılında, eğitim ve öğretim faliyetlerine başladı. 8 yıllık kesintisiz eğitim çerçevesinde okulun adı, Galatasaray İlköğretim Okulu olarak değişti. Galatasaray İlköğretim Okulu, Türk ve Fransız devletlerinin özel protokolüyle kendine has bir eğitim ve doğrudan Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı bir yönetim yapısı olmasına rağmen, bir özel okul değil, yüzyıllardır sürdürdüğü geleneği çerçevesinde bir Devlet Okulu’dur.

Her yıl haziran ayında ön kayıt başvurusunda bulunanlar arasından kura ile sadece 50 öğrenci alınır. Noter huzurunda gerçekleşen kurada yine Galatasaray camiasının geleneklerinden biri olan eşitlik ilkesi mevcuttur. Kura sistemi ilehiç kimseye hiçbir öncelik şansı tanınmadığı için her kesimden, Türkiye’nin her yerinden katılan öğrenciler için şans eşittir. Kurayı kazanan 50 öğrenci, Galatasaray camiasının en minik üyeleri olarak bir bütünün parçası kabul edilirler. Bu şansı başarıya dönüştürmek öğrencinin elindedir. Galatasaray İlköğretim Okulu diploması 8 yıllık eğitim çerçevesinde Galatasaray İlköğretim Okulu diploması kendi başına büyük değer taşır. 8 yıl boyunca verilen eğitim, Fransızca ve İngilizce seviyeleri ile Galatasaray camiasına daha ilk adımlarını atmakla kazandıkları Galatasaraylılık ruhu, öğrencilerin başarıyla yollarına devam etmelerii sağlar.


gsi.gsu.edu.tr