haber

Gündeme Dair Açıklama

Değerli Galatasaraylılar,

Son günlerde Galatasaray Lisesi Müdürümüz Sn. Prof. Dr. Vahdettin Engin’in basın yayın organlarında yer alan ifadeleri üzerinden Camiamızda gündeme gelen tartışmalar nedeniyle Galatasaraylılar Derneği olarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duymuş bulunmaktayız.

Galatasaray; temel değerleri, etik sistemi ve köklü tarihinden gelen bilgi ve tecrübesi ile güçlü ve öncü bir kurumlar bütünüdür. Bu bütünü oluşturan tüm kurum ve bireylerin öncelikli görevi; kökleri 540 sene öncesine uzanan Galatasaray Lisesi ve onu çevreleyen büyük Camiamızın manevi şahsiyetini, hak ve menfaatlerini korumak; Galatasaray’ın değerlerini topluma ve bilhassa gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmaktır.

Bu Camiaya gönül vermiş tüm bireyler olarak söylem ve eylemlerimize azami özen gösterme, tüm kurumlarıyla birlik ve dayanışma içinde geleceğe yürüyen büyük Galatasaray’a hizmet etme sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bu çerçevede; her biri ülkemize mal olmuş, birer toplumsal ve kültürel miras hüviyeti taşıyan kurum ve kuruluşlarımızı temsil edenlerden de bu sorumluluğun gereklerine göre hareket etmesini beklemek her Galatasaraylı'nın tabii hakkıdır.

Ülkemizin ve dünyamızın içinden geçtiği böylesine zorlu günlerde, adımızın Galatasaray ile anıldığı her yerde tam da hak ettiğimiz gibi kuvvetli değerlerle yetişmiş, tarihsel mirasına sahip çıkan, sorumluluk sahibi Galatasaraylı kimliğimizi sergilemek önceliğimiz olmalıdır.

Bu çerçevede Lise Müdürümüz Vahdettin Engin'in yapmış olduğu açıklamalardan duyduğumuz tarifsiz üzüntüyü paylaşırken, buna mukabil kurumlarımızın ifadelerinde, yolumuzu aydınlatan kültürümüz ve Galatasaray değerlerimizin ışığında, özenli davranmalarinı arzu ettigimizi vurgular, tüm Camiamıza sevgi ve saygılarımızı sunarız.
 
Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu