BİLİŞİM VE SOSYAL MEDYA KOMİTESİ PROJELERİMİZ

“Dijital Arşiv” projesi kapsamında derneğe ait tüm eserlerin toplanmasını ve ardından dijital ortama taşınmasını sağlayacağız. Üye demografisini analiz ederek diğer komitelerin ihtiyaç duydukları iletişim kanallarını sağlayacağız. “Sosyal Medya Kurulu” kuracağız. Big data, data analytics, data science, backend – frontend uygulama destek, proje analizi, proje yönetimi, CRM, ERP ve türevi uygulamaların gereksinim-proje-altyapı desteklerinin hazırlığı/karar aşamalarına destek vereceğiz. “Cemiyet Resmi Mobil Uygulaması”nı geliştireceğiz. “Bilişim Hukuk Danışma Kurulu” oluşturacağız. Lisedeki ilgili kolların faaliyetlerine destek olacağız. “Grafik Tasarım Kurulu” kuracağız. Komitelerle periyodik toplantı gerçekleştirip teknolojik gereksinimlerini belirleyeceğiz. Üyelerin iznini alıp Linked-in profilleri ile entegre yapı kuracağız. Verilerin güncelliğini sağlayacağız. Cemiyeti bir community gibi çerçevelendirip indirim alınabilecek bir platform yaratacağız. “Galatasaraylılar Derneği Buluşma Noktaları” projesini hayat geçireceğiz.